PAKET TİPİ SIĞINAK SANTRALİGERİ DÖN


H-MZ Paket Tipi Sığınak Santrali, tavana monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Santral gövdesi 1 mm kalınlığında galvanizli sacdan imal edilmektedir. Üfleme fanı dıştan rotorlu motor kullanılarak, fan galvanizli sacdan imal edilmektedir. Ayrıca fan statik ve dinamik bakımdan dengelemiştir.

Paket Tipi Sığınak Santrali içerisinde ön filtre olarak G4 veya F7 kaset filtre, tehlikeli zamanında kullanılması için aktif karbon filtre ve radyoaktif hepa filtre bulunmaktadır. Opsiyonel olarak kurşun seperatör ilave edilebilir ayrıca iç cidarlar kurşun levha ile kaplanabilir.

Sığınak Santrali Paket Tipi sisteminin çalışması; fanın devreye girmesi ile başlar, normal zamanda filtre damperi kapalı konumda, by pass damperi açık konumda olduğu için dışarıdan emilen taze hava kaset filtreden geçerek içeri basılır.

Tehlikeli zamanda ise by pass damperi kapalı, filtre damperi açık konumdadır. Emilen taze hava kaset filitre, aktif karbon filtre ve hepa filtreden geçerek içeri basılır. Ayarlanacak hava damperi tek bir kol vasıtası ile yapılır. Kol çevrildiğinde by pass damperi açılır, tehlike damperi kapanır. Kol ters çevrildiğinde ise bu işlemin tam tersi yapılmış olur.